2012-2019

2012-2019

Utveckling och förbättringar när B och C blir D

I våra fabriker pågår ständig utveckling och förfining av detaljer på maskinerna. I dag är våra B- och C-modeller utbytta till D vilket innebär en rad förbättringar över i stort sett hela maskinen. Maskiner som var riktigt bra förut har nu blivit ännu bättre, starkare och mer kraftfulla.

Smalare och starkare
På skotarsidan fanns efterfrågan på både en mindre en riktig stor. Resultatet blev en Rottne F10D i en ny, smalare och smidigare version. Samtidigt uppgraderades storebror Rottne F18D till kraftpaketet F20D med ännu högre dragkraft än tidigare. Vi kallar den kort och gott för arbetshäst. En maskin som bildar ett perfekt radarpar med vår största skördare. Skotarfamiljen utökades även med Rottne F11D, en kompakt skotare i mellanklassen och med stor lastkapacitet.

Stark, starkare, Rottne H21D
Rottne H20 var en råstark slutavverkningsskördare när den introducerades 2001, men även här har vi utvecklat och förbättrat. Resultatet blev Rottne H21D som lanserades 2014 – en ännu starkare och mer effektiv skördare som är idealisk i slutavverkningen när inget annat än det bästa är ett alternativ.

Ständigt miljötänk
Skogen och naturen är en viktig resurs som vi alla har ett gemensamt ansvar för. Därför är miljöaspekten ständigt i fokus på samtliga våra anläggningar och en självklar del i vårt dagliga arbete. Under 2019 infördes succesivt Steg V-motorer på samtliga skördare och skotare, vilka uppfyller EU:s standard för dieselmotorer.

HVO – ett miljövänligt alternativ till diesel
Samtliga våra maskiner kan nu även köras på HVO, Hydrogenated vegetable oil. HVO är en typ av biodiesel som kemiskt sett är identisk eller mycket lik fossil diesel. Det innebär att det går att ersätta fossil diesel till 100 procent.

Vi använder miljöoljor som är lätta att bryta ner, vid slangbyte minimerar vi spillet tack vare användande av vakuumpumpar och våra åttahjuliga maskiner har alla ett lågt marktryck när de används ute i skogen.

Samma miljötänk finns i den blå färgen. Efter omfattande tester av olika färgsystem använder vi polane, en färg med mer än halverat lösningsmedelsutsläpp och mindre färgförbrukning som följd.

Rottne Connect – det smarta hjälpmedlet
2017 lanserades Rottne Connect som är vårt internetbaserade telematiksystem – det idealiska verktyget när du vill slippa huvudbry – och som sitter på samtliga nya maskiner som lämnar fabriken. Med systemet får du enkelt fram aktuella uppgifter om maskinerna som du arbetar med – dygnet runt.

Mer från Vår historia

1955-1965

Ny verkstad och export till andra kontinenter

1965-1975

Blondinen gör dundersuccé på marknaden

1975-1985

Första processorn och först med parallellkran