Fem goda skäl för att välja Rottne
 

SÄKERHET, KOMFORT & ERGONOMI 💙 
Din skogsmaskin är din arbetsmiljö. Vi sätter förarens säkerhet och komfort i centrum. En rymlig hytt med stora glaspartier som ger mycket god sikt och överblick, hyttnivellering med Comfort Line och en effektiv ACC klimat-anläggning är några exempel på detta.

GOD HELHETSEKONOMI 💰 
Din ekonomi och möjlighet att optimera maskinens lönsamhet finns alltid med i vårt utvecklingstänk.  Några exempel: minskad stilleståndstid genom hög servicetillgänglighet och utökade grundgaranti; låg bränsleförbrukning genom ett lastkännande hydraulsystem och bränslesnåla motorer; samt ramkonstruktion och drivlina som ger bästa möjliga framkomlighet.

HÖG PRODUKTIVITET 📈 
Hög produktivitet med rätt maskin på rätt plats. Vårt skotarprogram ger dig möjlighet att välja allt från en liten maskin specialiserad för att köra i gallring till den robusta skotaren för stor last och långa skotaravstånd. Samtliga våra maskiner byggs med vår gedigna skogsoch avverkningskunskap i kombination med långvarig närkontakt med just dig och dina kollegor.

RESPEKT FÖR NATUREN OCH ANSVAR FÖR MILJÖN 🌳 
Skogen och naturen är en viktig resurs som vi alla har ett gemensamt ansvar för. Våra maskiner använder motorer med högeffektiv avgasrening, miljöoljor som är lätt nedbrytbara, vacuumpumpar för att minimera spill vid slangbyte, 8-hjulsskördare med lågt marktryck och ett materialval där miljöaspekten vägs in.

FANTASTISK EFTERMARKNAD OCH ROTTNE XPARTS ⚙️
En bra maskin är lika bra som den eftermarknadsservice som erbjuds. Här är vårt väl utbyggda servicenät av återförsäljare och servicelämnare en trygghet för dig. Välutbildade tekniker, snabba reservdelsleveranser och vårt utbytessystem för reservdelar Rottne Xparts borgar för den trygghet både du och din maskin alltid önskat.