Visselblåsare

Sverige har en lag som skyddar dig som rapporterar om missförhållanden, allmänt känd som visselblåsarlagen.

Den gäller från den 17 december 2021. Lagen innebär kortfattat:

 – att du inte får bli hindrad eller bestraffas för att du visselblåser,
 – att du ibland får kringgå din tystnadsplikt
 – att fler personer än tidigare kan visselblåsa.

För att rapportera ett missförhållande, använd vår webbaserade rapporteringskanal som finns på följande länk:

https://rottne-industri.trusty.report/