Servicevänlighet genomsyrar våra maskiner

Servicevänlighet genomsyrar våra maskiner

För alla Rottnes maskiner är servicetillgängligheten en viktig faktor i utvecklingsarbetet. Det skall vara enkelt, bekvämt och lättåtkomligt att göra underhåll, service, och reparationer. Stilleståndstiden är dyrbar för maskinägaren och med snabb tillgänglighet kan tiden för underhåll, service och reparationer minimeras.

 

Skördare

Hela bakre delen av skördaren med motor och transmission kan snabbt öppnas upp för inspektion och service (1). De gångjärnsupphängda bukplåtarna underlättar servicearbetet men gör också hela bakdelen mycket enkel att hålla ren (2).

Vakuumpump för hydraulsystemet minskar oljespill vid till exempel slangbyte. Elektriska pumpar för diesel och hydraulolja förenklar påfyllning (3). Felsökning på elsystemet kan till stor del göras via maskinstyrsystemets driftskärm.

 

 

Skotare

Motorrummet blir snabbt åtkomligt när motorhuven fälls framåt (1)och bukplåten enkelt sänks ner (2). Den tippbara hytten öppnar upp hela drivlinan för inspektion och service (3). Hytten har så stor tippvinkel att tyngre komponenter kan lyftas ur dragarramen med hjälp av en enkel lyftanordning.

 

Mindre risk för läckage!

Våra maskiner utrustas med slangkopplingar som har både tätande kona och o-ring för att minimera risken för läckage.

 

Förarkomfort i lyxklass

Korta eller undvik stillestånd med Rottne Xparts