Rottne F13D – världens smidigaste skotare med unik körkänsla

Rottne F13 är den optimala skotaren om man letar efter en mellanstor skotare för både slutavverkning och gallring. Den avgörande skillnaden till maskinens fördel är den styrbara vagnen som ger unika egenskaper.

 

 

Rottne F13med styrbar vagn blir mycket följsam genom extremt stor styrvinkel, hela 54 grader, och liten vändradie. Skotarens kraftiga chassi klarar höga påfrestningar vid slutavverkning, men är också idealisk vid trånga gallringar tack vare den unika vagnstyrningen. Detta eftersom vagnen inte tar mer plats än vad maskinen är bred då vagnsdelen följer dragardelen identiskt.

 

 

En enkel sammanfattning är att om du kommer fram mellan två träd med framhjulen, då kommer vagnen också fram eftersom bakhjulen följer i samma spår. Rottne F13 blir därmed i flera fall blir smidigare att hantera än en mindre skotare utan styrbar vagn.

– Vagnsstyrning underlättar vardagen fördig som förare. Förutom exakt spårning, kan du styra vagnen dit du vill, till exempel förskjuta vagnen i sidled och ge vagnen ett helt eget spår eller styra vagnen separat för att undvika hinder. Man blir ofta såld direkt när man provkör en Rottne F13och flera kunder återkommer till denna modell, säger Samuel Östling, teknisk säljsupport på Rottne.

 

 

Vinsten med en Rottne F13 ligger i att kunna använda samma maskin året runt. Många entreprenörer kör inte bara i enkel terräng året om, det krävs kanske slutavverkning också. En liten maskin blir då lätt överbelastad och tappar i livslängd, vilket för med sig att det även behövs en större maskin.

Hydraulisk höj- och flyttbar grind och främre lastbanke gör Rottne F13mycket flexibel för olika virkeslängder. Rottne F13kan utrustas med Wide Load och hydrauliska stöttor vilket ökar lastarean från 4,7 kvm till 5,5 kvm.

Här hittar du ytterligare information om Rottne F13D

 

 

 

Återblick:
Historien om Rottnes styrbara vagn

 

Protypen lanserades redan 1990 för att tas i aktivt bruk på Rottne Rapid året efter. Vi pratar om ännu en innovation från Rottne Industri – den styrbara vagnen. Ett tekniskt hjälpmedel som Rottne är ensamt om att ha på sina skotare.

– Med styrbar vagnsboggi behöver du inte en bredare väg för att komma igenom i terrängen, säger Roland Axelsson, försäljningschef export på Rottne.

 

Den må ha nästan 30 år på nacken, men den styrbara vagnen är ”still going strong”. Sedan 2009, när den senaste uppdateringen gjordes, tillhör den standardutrustningen på samtliga Rottne F13 som tillverkas.

Bakom idén står Rottne Industris dåvarande vd och grundare, Börje Karlsson. Tillsammans med tidigare konstruktionschefen Risto Hokkanen sattes idén på papper och slutligen fanns en färdig produkt.

– Grundtanken var att man ville få en helt annan spårning på vagnen som skulle göra det enklare att styra i trånga passager. Tack vare Börjes idé fick man en 54 graders styrvinkel jämfört med 43 grader som är standard.

Från premiäråret 1991 på Rottne Rapid har utvecklingen gått spikrakt framåt. En ny och modernare version monterades på Rottne Solid 1999 som sedan övergick i en än nyare på Rottne Solid från 2004.

När F13 kom 2009 gjordes ytterligare uppdateringar för att göra styrenheten ännu bättre och stabilare. En lösning som fortfarande håller samma höga klass och som sitter än i dag.