ROTTNE H8D

Rottne H8D – en svårslagen klassiker för beståndsgående gallring!

Rottne H8D är en liten och smidig skördare med unika egenskaper som exakt spårning, pendelarmar på hjulen, steglös transmission och automatisk antispinn. Detta gör den mycket lättkörd med minimalt utrymmesbehov, vilket ger goda förutsättningar för en skonsam gallring och ett skadefritt bestånd – och dessutom hög produktivitet.

Gjord för beståndsgående gallring
ROTTNE H8D är en idealisk skördare för beståndsgående gallring och med val av lämpligt körstråkssystem kan man avsevärt öka stickvägsavståndet utan behov av manuell fällning i mellanzonen.

Eftersom Rottne H8D arbetar inne i beståndet blir det enklare för föraren att besluta vilka träd som ska gallras bort då det aldrig är mer än 6–7 meter till träden. Det innebär ett jämnare gallringsuttag vilket ger både högre volym- och värdetillväxt och antagligen även ett mindre stormkänsligt bestånd.

Rottne H8D ger helt enkelt goda förutsättningar för en virkesrik skog!

  • ...

FÖRBÄTTRINGAR & NYHETER

Rottne H8D är samma lilla och smidigare maskin som föregångaren, men med en rad förbättringar och nyheter som:

• Steglös transmission
• Lägre ljudnivå
• Förbättrad slangdragning
• Oljekylning
• Rottne EGS406 har ny slangdragning och nya cylindrar
• Steg V-motor vändbar fläkt
• Elmaövrerad hytt-tilt och motorhuv
• Större bränsletank 

• Förstärkt kran med ny slangdragning
• Stor vattentank för stubbehandling

  • ...

PENDELARMAR ger unika terrängegenskaper

ROTTNE H8D har ett smalt och kompakt chassi med pendelarmsystem som ger maskinen unika terrängegenskaper.

De fyra hjularmarna har stora pendelutslag vilket innebär att nivelleringen kan jämna ut lutningar både i längd- och sidled samt ge större markfrigång i stenig och kuperad terräng. Utrymmesbehovet minimeras och viktfördelningen förbättras så upparbetning kan ske på full räckvidd även åt sidan med full stabilitet.

  • ...

POWER TECH PLUS - miljömotor

ROTTNE H8D har en kraftfull Steg V-dieselmotor, som med god marginal uppfyller gällande emissionskrav för dagens dieselmotorer.

+ Förbättrad bränsle-
effektivitet, effekt och 
vridmoment

+ Låg AdBlue åtgång: 
endast 2–3% inblandning

+ Går att köra med både diesel eller HVO

Våra John Deere-motorer användar teknologi med återledning av kylda avgaser (EGR-system) och turbokompressor med variabelt laddlufttryck (VGT). Detta ger högt vridmoment redan vid låga varvtal, snabbare respons vid belastning, låg bränsleförbrukn ing och låga utsläppsnivåer.

Vi har finjusterat och förbättrat många detaljer, som bränsleeffektivitet och optimering av kallstartsanordning, motorrespons, extra effekt och ökat vridmoment vid både toppbelastningar och låga varvtal.

För att uppfylla de Steg V-bestämmelserna har PowerTech-motorn utrustats med ett integrerat filtersystem, som består av en dieselkatalysator, ett dieselpartikelfilter samt ett SCR-system med AdBlue.

  • ...

HYTT - ergonomisk förarplats med komfort i lyxklass

Vår hytt har en modern design där föraren verkligen sitter i centrum.

+ Samma hytt för alla skördare

+Stora fönsterytor ger mycket god sikt

+ Låg ljudnivå – tystare än i en ny personbil

+ Programmerbara knappar

Den rymliga och komfortabla hytten med stora fönsterytor ger föraren fri sikt inom hela arbetsområdet. Den ergonomiskt utformade förarplatsen har en väl samlad instrumentering på sidan och framför förarstolen som är luftfjädrad och försedd med Airvent. I de ställbara armstöden sitter spakpaneler med de funktionstangenter som används regelbundet vid fällning och upparbetning. Lådor och förvaringsutrymmen för det dagliga arbetet samt en effektiv ACC klimatanläggning ger föraren en behaglig arbetsdag.

Tystare än i en ny personbil

Ljudnivå är låg – i våra hytter är det faktiskt tystare än i en ny bil. Våra hytter uppfyller med god marginal de ergonomiska riktlinjer som finns för skogsmaskiner.

Samma hyttmodell för samtliga maskinmodeller

Vi har en hytt för alla våra skördare. Hyttinteriör, elcentral, datautrustning, och manöverfunktioner blir därmed identiska vilket är en stor fördel för de förare som skiftar mellan våra olika maskinmodeller.

  • ...

SERVICEVÄNLIG med elmanövrerad hytt-tilt och motorhuv

För alla ROTTNE-maskiner är servicevänligheten en viktig faktor vid utvecklingsarbetet. Nytt på H8 D är elmaövrerad hytt-tilt och motorhuv.

Stilleståndstiden är dyrbar för maskinägaren och med en hög servicetillgänglighet kan tiden för service, reparationer och rengöring minimeras avsevärt. Hela motorrummet frigörs enkelt genom att motorhuven fälls bakåt och oljetankarna åt sidan. Elcentralen med säkringar och reläer samt datorer sitter överskådligt och lätt tillgängligt.

  • ...

ROTTNE D5 - ett mycket kompetent styrsystem

ROTTNE D5 ger god överblick över maskinens funktioner

Maskinstyrsystemet ROTTNE D5 är uppbyggt med CAN-bus-teknik, styr och övervakar motor, transmission och kran. Systemet består av en huvuddator och ett antal styrenheter placerade ute på maskinen. Inställningar av kran, transmission och motor, övervakning av tryck, temperaturer och vätskenivåer samt felsökning gör föraren via pekskärmen (gemensam med Forester apteringssystem). Larmindikeringar sker via ljud- och ljussignaler samt visas i klartext på skärmen.

  • ...

ROTTNE FORESTER - den nya generationens apteringsdator

ROTTNE Forester är ett kraftfullt och smidigt apteringssystem med flera fördelar

+ Kraftfull dator

+ Stor pekskräm

+ Många inställningsmöjligheter

+ Programmerbara knappar/tangenter

+ Stanford 2010-standard

 

ROTTNE Forester är ett snabbt och lättanvänt apteringssystem som är gemensamt för samtliga våra skördare. En stor och tydlig pekskärm (gemensam för Forester och D5) visar information på ett överskådligt sätt och gör det lätt att göra olika inställningar.

Apteringen optimeras med värdeaptering H70* eller med enklare den prioriteringsapteringen (H60)**. EtherCat-teknik gör att all kalkylering av apteringen har kunnat flyttas från aggregatet till skyddad plats i hytten – vilken dessutom gör kalkyleringen snabbare.

Rottne Forester är byggt enligt standarden Stanford 2010, vilket innebär en framtidssäkring för bättre kommunikation och synkronisering mellan olika enheter i skogsbruket. Programvaran hanterar även automatisk rapportering med vanliga pdf-filer.

Med Rottne Forester är det möjligt att själv välja knappinställningar som passar din körstil. En väldigt flexibel lösning om du inte är van vid en Rottne-skördare eller föredrar andra knappinställningar än våra förval.

Rottne Forester gör det enkelt att automatiskt få ut digitala rapporter direkt till kontoret, till exempel vid objektsavslut. Det går också fint att skriva ut dem med skrivare som finns i hyttens tak eller kopiera dem via USB.

 

*H70 (Värdeaptering)

Beräkning av trädet görs av maskinen och datorn tar ut maximalt värde åt skogsägaren.

**H60 (Prioritetsaptering)

Enklare typ av aptering där föraren själv programmerar längder/dimensioner i en prioritetsordning.

  • ...

ROTTNE XPARTS - spara tid, pengar och miljö

Rottne Xparts - vårt unika utbytessystem för reservdelar - hjälper dig att korta eller helt undvika stillestånd

+ Korta, eller undvik helt, stillestånd

+ Låg reparationskostnad, i snitt 60 % av nypris

+ Längre garanti än för nya delar

+ Snabba leveranser

 

Ibland slår oturen till. Saker går sönder. Vid sämsta tänkbara tillfälle. Men med vårt utbytessystem för reservdelar  – Rottne Xparts – är du snabbt igång igen. Utbytessystemet är också ett bra sätt att minimera stopp genom att göra förebyggande byten av delar innan de går sönder.

Med Rottne Xparts behöver du inte vänta på att få reparationen utförd utan kan istället omgående beställa en utbyteskomponent hos din återförsäljare, montera i den istället för den felaktiga enheten och snabbt få igång maskinen igen. Den defekta komponenten skickas därefter till oss för reparation.

 

Kort sammanfattat fungerar det såhär:

1. Du beställer en utbytesdel från oss. Den skickas vid behov med express.

2. Du skickar tillbaka den trasiga/utbytta delen till oss inom 30 dagar.

3. Vi reparerar den trasiga delen. Kostnaden regleras.

 

Du sparar pengar

När du byter en del av din Rottnemaskin så ersätts den med en utbytesdel. Du skickar sedan in den defekta delen till oss och betalar enbart den faktiska reparations- eller renoveringskostnaden för denna. Det blir aldrig mer än 90  procent av nypriset och i snitt hamnar det på 60 procent av nypriset.

Du får bättre garanti än på motsvarande ny del

Eftersom vi på Rottne själva lagar den defekta delen så kan vi lämna dubbel garanti jämfört med en ny del, det vill säga ett år eller 2 000 timmar (det som infaller först) till skillnad mot en ny del som har 6 månader eller 1 000 timmar.

Du hjälper till att minska miljöpåverkan

Istället för att slänga en defekt enhet så renoverar vi den till nyskick. Detta minskar miljöpåverkan och du kan med gott samvete också byta enheter du vet börjar prestera sämre i förebyggande syfte för att öka den tekniska utnyttjandegraden.

 

Rottne Xparts omfattar:

•  Kran: pumpar & rotatorer

•  Styr- & mätsystem: datorer & spakar

•  Hydraulik: pumpar

•  Aggregat: såg- & hjulmotorer

•  Transmission: pumpar, motorer, hjulmotorer, differentialer, boggilådor, navreduktioner, fördelningsväxellådor och fördelningslådor

•  Övrigt: Motorvärmare

  • ...

UTÖKADE SERVICEINTERVALLER - minimerar stillestånd

Spara pengar och öka den tekniska utnyttjandegraden (TU) med utökat serviceintervall.

+ Lägre servicekostnader

+ Mer produktionstid

+ Uppdaterad maskin

+ Förebyggande service

+ Ökad teknisk utnyttjandegrad (TU)

 

Med våra utökade serviceintervaller sparar du mycket pengar då servicen blir billigare och stillestånden för service minskar – maskinerna kan då istället producera och därmed ökar den tekniska utnyttjandegraden (TU).

Utökade serviceintervaller innebär service med 750 h mellanrum istället för 500 h – och gäller på alla modeller med FT4- eller Steg V-motor*. Förlängda serviceintervaller förutsätter service hos våra auktoriserade serviceverkstäder för att avtal och garantier ska gälla.

För utom den rena kostnadsbesparingen kan du även räkna in runt 86h tid som maskinen kan producera istället för att stå still för service. Dessutom har du en auktoriserad och utbildad mekaniker som tar hand om din maskin och kontinuerligt ser till att den har de senaste uppdateringarna från fabriken.

 

* Fram till 1500 h är det service enligt intervallen 100, 500, 1000 och 1500 h. Därefter var 750:e drifttimme, det vill säga 2250, 3000 h och så vidare.