ROTTNE F15D

ROTTNE F15D är en kraftfull skotare med 15 tons lastkapacitet. Den lämpar sig väl för både grövre gallring och slutavverkning, vilket ger goda förutsättningar för bra totalekonomi.

+ Robust konstruktion

+ Stark kran med lång räckvidd

+ Hög dragkraft

+ Rymlig hytt med Comfort Line

+ Wide Load

+ Boggilyft

+ Kompatibel för bärande eller dragande band på alla hjulpar

 

Rottne F15D har en robust ramkonstruktion med kraftig midjeled och integrerat midjelås. Drivlinan har en stark dieselmotor och konventionell hydrostattransmission med hög dragkraft som säkerställer att skotaren tar sig fram i stenig och brant terräng. Portalboggier och en vagnsram, som är något konisk från boggin och framåt, ger en bra markfrigång. Utrustas Rottne F15D med boggilyft blir den mer flexibel i olika situationer (se egen ruta).

Frontgrind och första banken är hydrauliskt flyttbara och övriga lastbankar, som är skruvade mot ramen, kan flyttas i olika lägen längs ramen. Skotaren kan alternativt utrustas med breddbara lastbankar (Wide Load) och hydrauliska stöttor vilket ökar lastarean från 4,8 m2 till 5,7 m2.

Kran med lång räckvidd och skyddad slangföring

Skotarkranen, RK125, arbetar snabbt med bra rörelsegeometri och hög lyftkraft. Den har en räckvidd på 7,2 alt. 8,4 meter med enkelt utskjut eller 10 meter med dubbelteleskop. Samtliga kranalternativ har skyddad slangföring mellan kranspets och grip – vilket gäller för samtliga våra kostare.

 • ...

KRANTILT - bra i brant terrräng

Krantilt bibehåller kranens svängkraft vid brant terräng.

Tiltplatta för krantornet ger stora fördelar vid skotning i brant terräng. Den hydrauliska tiltfunktionen, 5° framåt / 28° bakåt, innebär att kranens netto-svängkraft kan bibehållas när skotaren arbetar i lutningar upp mot 30°. Genom att hålla krantornet lodrätt reduceras inte svängkraften av kranens egenvikt. Det gör dessutom att man lättare kommer åt virket i gallring i brant terräng.

Krantilten är en extrautrustning som finns till Rottne F10D, F11D, F13D och F15D.

 • ...
 • ...

HYTT - komfort i lyxklass och tystare än i en ny personbil

I vår hytt med modern design sitter föraren verkligen sitter i centrum.

+ Samma hytt för alla skotare

+ Stora fönsterytor ger mycket god sikt

+ Låg ljudnivå – tystare än i en ny personbil

+ Comfort Line

 

Stor och bekväm hytt

Den rymliga och komfortabla hytten har en modern design där föraren verkligen sitter i centrum. De stora rutorna och den låga instrumentlinjen ger en mycket god sikt såväl i närområdet som uppåt. Hytten är försedd med ett flertal förvaringsfack samt värmeskåp för matlåda. Klimatanläggningen med filter för både friskluft och recirkulationsluft har hög fläktkapacitet.

Comfort Line firar 10 år

Det unika hyttupphängningssystemet Comfort Line reducerar stötar och slag och gör att kranarbete och körning i terräng blir betydligt mjukare. 2017 firar Comfort Line 10 år – och är därmed ett väl beprövat system. Sedan starten har Comfort Line utvecklats med bland annat förbättrad mjukvara, robustare konstruktion och exaktare positionering.

Tystare än i en ny personbil

Ljudnivå är låg – i våra hytter är det faktiskt tystare än i en ny bil. Våra hytter uppfyller med god marginal de ergonomiska riktlinjer som finns för skogs-maskiner.

Samma hyttmodell för samtliga maskinmodeller

Vi har en hytt för alla våra skotare. Hyttinteriör, elcentral, datautrustning och manöverfunktioner blir därmed identisk vilket är en stor fördel för de förare som skiftar mellan våra olika maskinmodeller.

 • ...

ROTTNE D5 - ett mycket kompetent styrsystem

Vårt maskinstyrsystem ger en god överblick över maskinens alla funktioner.

ROTTNE D5 maskinstyrsystem är uppbyggt med CANbus-teknik och styr och övervakar motorn, transmissionen och kranen. Ett antal styrenheter är placerade på maskinen i närheten av funktionen som de ska styra och kommunicerar med huvuddatorn. Inställningar, övervakning och felsökning sker via pekskärmen som är monterad i armstödet. Larmindikeringar sker via ljud- och ljussignaler samt visas i klartext på displayen.

 • ...

SKOTARDATOR - användarvänlig med automatisk rapportering

+ Helautomatisk rapportering

+ Kraftfull processor och hårddisk

+ Stanford 2010-standard

+ Effektiviserar arbetet

+ Stor pekskärm

 

Kommunikationen mellan skördare, skotare och uppdragsgivare blir allt viktigare för att arbetet i skogen ska bli rationellt och produktivt. Vår skotardator är självklart kompatibel med Standford 2010-standard, men hanterar även automatisk rapportering med vanliga pdf-filer.

Vår skotardator har de nya Forester F30- och GeoInfo-programvarorna med GPS-utrustning som tillval. Dessa förenklar planering, rapportering och möjliggör en noggrann uppföljning. Skotardatorn består av en kraftfull dator och en stor pekskärm. Skrivare finns även att välja till.

Forester F30 – underlättar uppföljning 

Produktionfiler från skördaren tas emot i skotardatorn. Med hjälp av den visar skotarrappoteringen efterhand hur mycket virke som är utkört till bilväg – och var det ligger – för vidare lastbilstransport. Skotardatorn tar även fram driftsuppföljning som visar maskinägaren hur effektivt förare och maskin presterar.

Geoinfo – för effektiv skotning

Geoinfo är ett tillval för att planera och effektivisera skotningen. Med denna programvara förs information, som produktionsfiler och kartor med körstråk, per automatik över från skördaren till skotaren för att underlätta körplaneringen och säkerställa att allt avverkat virke blir utkört.

 • ...

SERVICEVÄNLIG - med snabb åtkomst

Hög servicetillgänglighet är en viktig faktor för en god och effektiv virkesproduktion. Det har vi tagit fasta på.

För alla Rottne-maskiner är servicetillgängligheten en viktig faktor vid utvecklingsarbetet. Stilleståndstiden är dyrbar för maskinägaren och med snabb tillgänglighet kan tiden för underhåll, service och reparationer minimeras. Motorrummet blir snabbt åtkomligt när motorhuven fälls framåt och bukplåten enkelt sänks ner.

Den tippbara hytten öppnar upp hela drivlinan för inspektion och service. Hytten har så stor tippvinkel att tyngre komponenter kan lyftas ur dragarramen med hjälp av en enkel lyftanordning. Hela elcentralen öppnas upp för service och inspektion via en låsbar lucka på hyttens utsida. Säkringar kan föraren kontrollera från sin plats i förarstolen.

 • ...

BOGGILYFT - för ökad flexibilitet

Vi har utrustat våra skotare med individuell boggilyft i över 30 år!

Boggilyften är individuell vilket innebär att den högra och vänstra boggin kan styras var för sig.

Boggilyften gör skotaren mer flexibel i olika situationer – till exempel i trånga passager, blöt eller brant terräng och vid flytt mellan avverkningsobjekt när kedjor används – då hjulen med kedjor kan lyftas upp.

I dagsläget kan Rottne F10D, F11D, F13D och F15D utrustas med vår starka boggilyft.

 • ...

ROTTNE XPARTS - spara tid, pengar och miljö

Rottne Xparts - vårt unika utbytessystem för reservdelar - hjälper dig att korta eller helt undvika stillestånd.

+ Korta, eller undvik helt, stillestånd

+ Låg reparationskostnad, i snitt 60 % av nypris

+ Längre garanti än för nya delar

+ Snabba leveranser

 

Ibland slår oturen till. Saker går sönder. Vid sämsta tänkbara tillfälle. Men med vårt utbytessystem för reservdelar  – Rottne Xparts – är du snabbt igång igen. Utbytessystemet är också ett bra sätt att minimera stopp genom att göra förebyggande byten av delar innan de går sönder. Med Rottne Xparts behöver du inte vänta på att få reparationen utförd utan kan istället omgående beställa en utbyteskomponent hos din återförsäljare, montera i den istället för den felaktiga enheten och snabbt få igång maskinen igen. Den defekta komponenten skickas därefter till oss för reparation.

 

Kort sammanfattat fungerar det såhär:

1. Du beställer en utbytesdel från oss. Den skickas vid behov med express.

2. Du skickar tillbaka den trasiga/utbytta delen till oss inom 30 dagar.

3. Vi reparerar den trasiga delen. Kostnaden regleras.

 

Du sparar pengar

När du byter en del av din Rottnemaskin så ersätts den med en utbytesdel. Du skickar sedan in den defekta delen till oss och betalar enbart den faktiska reparations- eller renoveringskostnaden för denna. Det blir aldrig mer än 90  procent av nypriset och i snitt hamnar det på 60 procent av nypriset.

Du får bättre garanti än på motsvarande ny del

Eftersom vi på Rottne själva lagar den defekta delen så kan vi lämna dubbel garanti jämfört med en ny del, det vill säga ett år eller 2 000 timmar (det som infaller först) till skillnad mot en ny del som har 6 månader eller 1 000 timmar.

Du hjälper till att minska miljöpåverkan

Istället för att slänga en defekt enhet så renoverar vi den till nyskick. Detta minskar miljöpåverkan och du kan med gott samvete också byta enheter du vet börjar prestera sämre i förebyggande syfte för att öka den tekniska utnyttjandegraden.

 

Rottne Xparts omfattar:

•  Kran: pumpar & rotatorer

•  Styr- & mätsystem: datorer & spakar

•  Hydraulik: pumpar

•  Aggregat: såg- & hjulmotorer

•  Transmission: pumpar, motorer, hjulmotorer, differentialer, boggilådor, navreduktioner, fördelningsväxellådor och fördelningslådor

•  Övrigt: Motorvärmare

 • ...

UTÖKADE SERVICEINTERVALLER - minimerar stillestånd

Spara pengar, miljö och öka den tekniska utnyttjandegraden (TU) med utökat serviceintervall.

+ Lägre servicekostnader

+ Mer produktionstid

+ Uppdaterad maskin

+ Förebyggande service

+ Ökad teknisk utnyttjandegrad (TU)

 

Med våra utökade serviceintervaller sparar du mycket pengar då servicen blir billigare och stillestånden för service minskar – maskinerna kan då istället producera och därmed ökar den tekniska utnyttjandegraden (TU). Utökade serviceintervaller innebär service med 750 h mellanrum istället för 500 h – och gäller på alla modeller med FT4- eller Steg V-motorer*. Förlängda serviceintervaller förutsätter service hos våra auktoriserade serviceverkstäder för att avtal och garantier ska gälla.

Förutom den rena kostnadsbesparingen kan du även räkna in runt 86h tid som maskinen kan producera istället för att stå still för service. Dessutom har du en auktoriserad och utbildad mekaniker som tar hand om din maskin och kontinuerligt ser till att den har de senaste uppdateringarna från fabriken.

 

* Fram till 1500 h är det service enligt intervallen 100, 500, 1000 och 1500 h. Därefter var 750:e drifttimme, det vill säga 2250, 3000 h och så vidare.

 • ...

TILLVAL - brett utbud för anpassning

Med olika tillval kan skotaren anpassas till olika terrängtyper och arbetsförhållanden.

Vanliga tillval för Rottne F15D:

 • Comfort Line
 • Skotardator och GPS/Geoinfo
 • Kranvåg
 • Centralsmörjning
 • Boggilyft
 • Krantilt
 • Schaktblad
 • Balanserad boggi
 • Förlängd främre och/eller bakre vagnsram
 • Wide Load
 • Motorvärmare