ROTTNE H8D

EGS406

EGS 406 är ett litet kompakt skördaraggregat helt anpassat för den beståndsgående gallringsskördaren ROTTNE H8. Aggregatet är idealiskt i förstagallring men klarar även grövre gallring upp till ca 35 centimeters brösthöjdsdiameter.

Det är konventionellt uppbyggt med robust ramkonstruktion, två matarvalsar, en fast och två par rörliga kvistknivar och låg egenvikt. EGS 406 har en kort ram, möjlighet att kontrollera övre och undre knivar separat och hög dragkraft, vilket tillsammans ger fina egenskaper för körning i besvärlig lövskog.

Diameter mätningen sker via en sensor i de nedre kvistknivarna och längdmätningen över ett fritt mäthjul.

Färgmärkning, stubbehandling och flerträdshantering finns som extra utrustning.

MatarhjulROTTNE / Finnskogsvalsar / Moipu
Matningshastighet0–4 m/sek
Matningskraft14,3 kN
Hjulöppning385 mm
Öppning, övre knivar463 mm
Öppning, nedre knivar516 mm
Kvistningsdiameter40–330 mm
Sågsvärd590 mm
Kapdiameter430 mm
Kedjehastighet40 m/sek
Tiltningsvinkel145°
Bredd hjul stängda960 mm
Bredd hjul öppna1 145 mm
Djup565 mm
Höjd1 260 mm
Vikt480 kg
Max trädstorlek dbh *33 cm
  • Aggregat
  • Aggregat