ROTTNE H21D

EGS706

EGS 706 är ett robust aggregat avsett för Rottne H21, med en kapdiameter av 75 cm och en tvåstegsväxlad hydraulisk trädframmatning (3,5 m/s eller 5,2 m/sek). Ett stabilt aggregat som i första hand är konstruerat för grov slutavverkning. Bärande hjularmar och fem matarvalsar som ger ett stadigt grepp även om de grövsta stammarna vilket underlättar upparbetningen av tunga träd. Matningshastigheten regleras automatiskt beroende på trädstorleken vilket ökar produktionskapaciteten vid avverkning i klenare bestånd. Diametermätningen sker via en sensor i de övre kvistknivarna och längdmätningen över ett fritt roterande mäthjul.

MatarhjulROTTNE 7 kort dubb 12,5 mm eller lång dubb 20 mm
Matningshastighet3,5 m/s (v 1) / 5,2 m/s (v 2)
Matningskraft37,1 kN (v 1) / 24,8 kN (v 2)
Hjulöppning796 mm
Kvistningsdiameter50 - 570 mm
Sågsvärd900 mm
Kapdiameter680 - 810 mm
Kedjehastighet40 - 45 m/s
Tiltningsvinkel145°
Bredd hjul stängda1 554 mm
Bredd hjul öppna1 780 mm
Höjd1 642 mm
Vikt1 580 kg
Max trädstorlek dbh *60 cm
  • Aggregat
  • Aggregat

SP761 LF

MatarhjulFinnskogsvalsar / Moipu
Matningshastighet4 alt. 5 m/s beroende på hjulmotor
Matningskraft30,9 alt 44,7 kN beroende på hjulmotor
Hjulöppning700 mm
Kvistningsdiameter40 - 550 mm
Sågsvärd900 mm
Kapdiameter750 mm
Kedjehastighet40 m/s
Tiltningsvinkel135°
Bredd hjul stängda1 400 mm
Bredd hjul öppna1 920 mm
Höjd1 850 mm
Vikt1 700 kg
Max trädstorlek dbh *55 cm
  • Aggregat

LOGMAX 7000C

Log Max 7000C är ett stort aggregat som klarar de allra grövsta skogen. Detta skördaraggregat kombinerar hög dragkraft med snabb matningshastighet och presterar bäst i grovkvistig skog. Matarhjulsmotorer med variabelt deplacement ger hög matningshastighet i klen skog och anpassas automatiskt för att ge mer kraft i grov skog. Väl placerade skydd och huvar skyddar komponenter och slangar från skador. Högpresterande såghydraulik ger fullt flöde till sågen för snabb kapning. Den starka dragkraften genereras tack vare två K170-ventiler som tillåter ett högt oljeflöde.

MatarhjulV-stål
Matningshastighet5,3 m/s
Matningskraft41,7 kN
Hjulöppning713 mm
Öppning, övre knivar772 mm
Kvistningsdiameter40-560 mm
Sågsvärd750/800/900 mm
Kapdiameter650/690/750 mm
Kedjehastighet45 m/s
Tiltningsvinkel128
Bredd hjul stängda1315 mm
Bredd hjul öppna1937 mm
Höjd1742 mm
Vikt1627 kg
  • Aggregat

LOGMAX 6000B

Log Max 6000B är ett lätt skördaraggregat för slutavverkning. Aggregatet är konstruerat för kombinationen låg vikt och hög dragkraft.
Log Max 6000Bär byggt på beprövad hydraulik och har ett maximalt hydraultryck på 260 bar och ett maximalt flöde på 280 l/min. Matarhjulen på Log Max skördaraggregat jobbar alltid vinkelrätt mot stammen vilket leder till lägre friktionsförluster och mindre risk för inträngningsskador. Detta garanterar även att trädet alltid ligger i mitten av stambanan för pålitlig längd- och diametermätning. Väl placerade skydd och huvar skyddar komponenter och slangar från skador. Högpresterande såghydraulik ger fullt flöde till sågen för snabb kapning. Log Max 6000B kan utrustas med Hultdins Supercut med automatisk kedjesträckare.

MatarhjulV-stål
Matningshastighet4,2 m/s
Matningskraft26,6 kN
Hjulöppning625 mm
Öppning, övre knivar690 mm
Kvistningsdiameter35-500 mm
Sågsvärd750/820 mm
Kapdiameter650/720 mm
Kedjehastighet45 m/s
Tiltningsvinkel128°
Bredd hjul stängda1236 mm
Bredd hjul öppna1689 mm
Höjd1682 mm
Vikt1306 kg
Max trädstorlek dbh *65 cm (72 cm opt.)
  • Aggregat