Utökade serviceintervaller sparar pengar och ökar produktionstiden

 

 

Med våra utökade serviceintervaller sparar du mycket pengar då servicen blir billigare och stillestånden för service minskar – maskinerna kan då istället producera och därmed ökar den tekniska utnyttjandegraden (TU). 

 

+ Lägre servicekostnader

+ Mer produktionstid

+ Uppdaterad maskin

+ Förebyggande service

+ Ökat TU

 

Utökade serviceintervaller innebär service med 750 h mellanrum istället för 500 h – och gäller på alla modeller med FT4- eller Steg V-motorer*. Förlängda serviceintervaller förutsätter service hos våra auktoriserade serviceverkstäder för att avtal och garantier ska gälla.

För utom den rena kostnadsbesparingen kan du även räkna in runt 80-86 h** tid som maskinen kan producera istället för att stå still för service. Dessutom har du en auktoriserad och utbildad mekaniker som tar hand om din maskin och kontinuerligt ser till att den har de senaste uppdateringarna från fabriken.

 

 

Kontakta din lokala återförsäljare för ytterligare information.

* Fram till 1500 h är det service enligt intervallen 100, 500, 1000 och 1500 h. Därefter var 750:e drifttimme, det vill säga 2250, 3000 h och så vidare.

** Cirka 81 h tidsbesparing för Rottne F15 och cirka 86 h tidsbesparing för Rottne H21 – tid som maskinerna kan producera istället för att servas.