Kontaktpersoner

VD

Tobias Johansson, VD
Telefon 0470-75 87 47
tobias.johansson@rottne.com

EKONOMI & IT

Carola Lesshammar, Ekonomichef / IT
Telefon 0470-75 87 10
carola.lesshammar@rottne.com

FÖRSÄLJNING

Arne Isaksson, Försäljningschef
Telefon 0470-75 87 13
arne.isaksson@rottne.com

Roland Axelsson, Försäljningschef Export
Telefon 0470-75 87 12
roland.axelsson@rottne.com

Sona Björck, Försäljning Export
Telefon 0470-75 87 73
sona.bjorck@rottne.com

Samuel Östling, Teknisk säljsupport
Telefon 0470-75 87 28
samuel.ostling@rottne.com

INFORMATION & PRESS

Ronny Östling, Kommunikationsansvarig
Telefon 0470-75 87 88
ronny.ostling@rottne.com

PRODUKTION

Joakim Ragnarsson, Produktionschef
Telefon 0470-75 87 52
joakim.ragnarsson@rottne.com

Jan-Åke Björck, Inköpschef
Telefon 0470-75 87 18
jan-ake.bjorck@rottne.com

Christian Ohlin, Konstruktionschef
Telefon 0470-75 87 72
christian.ohlin@rottne.com

SERVICE / RESERVDELAR

Krister Kvarnström, Servicechef
Telefon 0470-75 87 38
krister.kvarnstrom@rottne.com

Gullwie Åkesson, Reservdelschef
Telefon 0470-75 87 32
gullwie.akesson@rottne.com

 Rottnes persondataskyddspolicy