Finansiera till extra förmånlig ränta

En ny skogsmaskin är en stor och väsentlig investering. Vi erbjuder tillsammans med Danske Bank ett mycket bra och förmånligt finansieringserbjudande. Du kan låna till din skogsmaskin genom Rottne finans enligt följande:

  • Om du har en kontantinsats eller inbyte på 20% eller mer av försäljningspriset.
  • Lånets löptid är max 7 år.
  • Du får i de flesta fall besked om din finansiering inom 2 dagar.
  • Valmöjligheter att välja betalningsterminer antingen månad, kvartalsvis, halvår och helår.
  • Inga uppläggningsavgifter.
  • Du kan inte binda räntan.
  • Din återförsäljare hjälper dig med din kreditansökan.

Rottne finans – samarbete mellan Rottne Industri AB och Danske bank

Vi erbjuder en rörlig ränta som är knuten till Stibor 90. Matrisen nedan visar räntesatserna under förutsättning att Stibor 90 är på nuvarande nivå.

                                                           MÅNAD                  RÄNTA (rörlig)
_______________________________________________________________

KONTANTINSATS 20%                  1 - 72                           4,65%

_______________________________________________________________

 

BERÄKNING

Med reglagen nedan ställer du in önskade parametrar. Använd därefter piltangenterna (höger, vänster) om du önskar mer precisa siffror.

 

Finansieringsberäkning

Räntesats Rottne Finans 4,65%

Lånebelopp 5 000 000 kr

Jämförelseränta 5%

Avbetalningstid 3 år

Amorteringsperiod