ROTTNE H14C

ROTTNE H14C är en lättkörd skördare och ett riktigt kraftpaket. En allroundskördare för både slutavverkning och gallring.

En mellanstor skördare får ofta växla mellan gallring och slutavverkning och bör därför vara konstruerad så att den lämpar sig för båda avverkningstyperna. ROTTNE H14C har de kvaliteter som behövs för att gallra från stickvägen med en kranräckvidd på 11–12 m med ett mindre aggregat SP461 LF eller för slutavverkning med ett större aggregat SP561 LF alternativt EGS596 och kortare räckvidd på kranen.

Genomtänkt och lättkörd 

ROTTNE H14C är en lättkörd skördare och ett riktigt kraftpaket, en allroundmaskin för såväl slutavverkning som andra- och tredjegallring.

Skördaren har ett stabilt 6-hjuligt chassi med enkelaxel bak och portalboggi fram, vilket ger utmärkt frigångshöjd och förbättrar skördarens egenskaper i svår terräng.

Den stabila konstruktionen ger många fördelar vid arbete i till exempel nerförslut då hjulbasen är anpassad så att bakdelen ger en bra och tillräcklig motvikt.

  • ...

STABIL - i mellanklassen

Med sitt kraftiga chassi och låg tyngdpunkt är ROTTNE H14C en kraftfull skördare anpassad för både gallring och slutavverking.

Den stabila konstruktionen ger många fördelar vid arbete i tex. nerförslut då hjulbasen är anpassad så att bakdelen ger en bra och tillräcklig motvikt. ROTTNE H14C

  • ...

ROTTNE D5 - ett överlägset styrsystem

Ett maskinstyrsystem som ger god överblick över maskinens funktioner

ROTTNE D5 maskinstyrsystem är uppbyggt med CANbus-teknik och styr och övervakar motorn, transmissionen och kranen. Ett antal styrenheter är placerade på maskinen i närheten av funktionen som de ska styra och kommunicerar med huvuddatorn. Inställningar, övervakning och felsökning sker via pekskärmen som är monterad i armstödet. Larmindikeringar sker via ljud- och ljussignaler samt visas i klartext på displayen.

  • ...

KRAN - med stora möjligheter

Den nya kranen RK140 är speciellt anpassad och utvecklad för ROTTNE H14C.

RK140 sitter rakt över portalboggin och har en tiltfunktion med ganska stora utslag framåt och bakåt. Räckvidden är i standardutförande 10 meter men som tillval finns ett alternativt utskjut som gör att räckvidden ökas till 12 meter beroende på vilken aggretagstorlek som används.

  • ...

POWER TECH PLUS - miljömotor

ROTTNE H14C har en kraftfull 6-cylindrig miljömotor i steg-3 utförande, som med god marginal uppfyller gällande emissionskrav för dagens dieselmotorer.

POWER TECH PLUS-motorn har modern 4-ventilsteknik, ”common rail” insprutningssystem och variabel turbo vilket ger mycket bra respons vid snabba effektuttag. Skördaren kan med denna tekniken köras med lägre arbetsvarv vilket resulterar i lägre ljudnivå, mindre vibrationer och framför allt lägre bränsleförbrukning.

  • ...

SERVICEVÄNLIG

För alla ROTTNE-maskiner är servicevänligheten en viktig faktor vid utvecklingsarbetet.

Stilleståndstiden är dyrbar för maskinägaren och med en hög servicetillgänglighet kan tiden för service, reparationer och rengöring minimeras avsevärt. Hela motorrummet frigörs enkelt genom att motorhuven fälls bakåt, oljetankar och filterpaket tiltar genom en elektrisk motor åt sidan, vilket frilägger hela hydraulik och transmissionssystemet. Elcentralen med säkringar och reläer samt datorer sitter överskådligt och lätt tillgängligt.