ROTTNE H11D

Den nya utmanaren, ROTTNE H11D i 6 eller 8 hjulsutförande, är en midjestyrd skördare för både gallring och slutavverkning.

Kraftfull motor, hydrostatisk transmission samt med midjeleden på mitten ger ROTTNE H11D utmärkta terrängegenskaper och exakt spårning. Skördarhytten har suverän förarkomfort och fantastisk sikt över arbetsområdet. Detta förbättras ytterligare om skördaren utrustas med den sväng- och nivellerbara hytten med inbyggd hyttfjädring, Comfort Line.

  • ...

KÖREGENSKAPER - utöver det vanliga

Den midjestyrda skördaren ROTTNE H11 arbetar mjukt och följsamt och är suverän i brant terräng och sanka marker.

Den hydrostatiska transmissionen med två mekaniska växelsteg arbetar med hög dragkraft och ger ROTTNE H11D extremt goda köregenskaper. Detta förstärks ytterligare med den lilla vändradie som maskinen kräver samt med boggilyft på båda axlarna.

  • ...

KRAN - med stora möjligheter

Kranen RC 185 är speciellt anpassad och utvecklad för ROTTNE H11-serien.

RC 185 är en prallellkran som har ett mycket kraftigt svängfundament med tiltfunktion och extremt högt vridmoment. Kranarmarna finns i två utföranden beroende på aggregatstorlek. I standardutförande med enkelteleskop är räckvidden hela 10,3 meter och med ett mindre aggregat och dubbelteleskop blir räckvidden 11,3 meter. Produktivt och kraftfullt!

  • ...

HYTT - med komfort i fokus

Den moderna skördarhytten har suverän förarkomfort

Luftfjädrad stol, breda armstöd och individuellt inställbara spakpaneler är några av finesserna i ROTTNE H11:as nya hytt.
Föraren får en fantastisk sikt om man väljer den sväng – och nivellerbara hytten som styrs automatiskt via D5-datorn eller manuellt med joystick. Den automatiska hyttsvängningen innebär att hytten stegvis följer kranens svängrörelser åt vänster eller höger sida. ROTTNE H11 går även att komplettera med Comfort Line, vilket innebär att vibrationerna minskas ytterligare.

  • ...

SERVICEVÄNLIG

För alla ROTTNE-maskiner är servicevänligheten en viktig faktor vid utvecklingsarbetet.

Stilleståndstiden är dyrbar för maskinägaren och med en hög servicetillgänglighet kan tiden för service, reparationer och rengöring minimeras avsevärt. Hela motorrummet frigörs enkelt genom att motorhuven fälls bakåt, oljetankar och filterpaket tiltar genom en elektrisk motor åt sidan, vilket frilägger hela hydraulik och transmissionssystemet. Elcentralen med säkringar och reläer samt datorer sitter överskådligt och lätt tillgängligt.

  • ...

ROTTNE D5 - ETT ÖVERLÄGSET STYRSYSTEM

Ett maskinstyrsystem som ger god överblick över maskinens funktioner

ROTTNE D5 maskinstyrsystem är uppbyggt med CANbus-teknik och styr och övervakar motorn, transmissionen och kranen. Ett antal styrenheter är placerade på maskinen i närheten av funktionen som de ska styra och kommunicerar med huvuddatorn. Inställningar, övervakning och felsökning sker via en 15″ färgskärm med pekfunktion, gemensam med Forester apteringssystem. Larmindikeringar sker via ljud- och ljussignaler samt visas i klartext på displayen.

  • ...

ROTTNE FORESTER - DEN NYA GENERATIONENS MÄTSYSTEM

ROTTNE Forester- ett nytt förfinat apteringssystem

Forester är en ny generation apteringssystem med förfinad apteringslogik som uppfyller kraven i StanForD 2010. I hytten framför föraren sitter en stor och tydlig 15”pekskärm och ett tangentbord samt en skrivare som är inbyggd i takpanelen. På skärmen presenteras längd och diameter samt övrig information för det träd som är under upparbetning i aggregatet. Enkel framtagning av produktionsrapporter.