ROTTNE F13D

ROTTNE F13D är en allroundmaskin med hög prestanda och hög lastkapacitet för dig som både kör gallring och slutavverkning.

Skotarens styrbara vagn underlättar för ett flexibelt arbete i skogen och lämnar minimalt med skador efter sig i naturen. ROTTNE F13D har 8 hjul och en lastkapacitet på  hela 13 ton, hydrauliskt flyttbar frontgrind och främre banke samt en höjbar grind som gör maskinen mer flexibel för olika virkeslängder. Skotaren har ett kraftigt chassi som klarar höga påfrestningar vid slutavverkning men är också idealisk vid klena, trånga gallringar tack vare den unika vagnstyrningen. God servicetillgänglighet samt underhållsfria lager i vagnsstyrningen ger snabbare underhåll och kortar stilleståndstiden, vilket minskar kostnaderna. En nyutvecklad hytt ger föraren högsta komfort och trivsel.

  • ...

OPTIMAL STYRVINKEL - smidigast i skogen

Tack vare den styrbara vagnen ökar maskinens styrvinkel från 43 till 54 grader, vilket gör denna medelstora skotare till en smidig gallringsskotare med hög kapacitet.

Vagnstyrningen är i normalläget sammankopplad med skotarens midjestyrning men kan också styras separat med en joystick. Skotaren blir på detta sätt flexibel och lättare att manövrera tex. när den backas in längs stickvägen. När midjestyrningen och vagnstyrningen är synkroniserade erhålls en exakt spårning mellan dragare och vagn och risken för körskador längs stickvägen minskar.

  • ...

POWER TECH PLUS - miljömotor

ROTTNE F13C har en kraftfull 6-cylindrig miljömotor i steg-3 utförande som med god marginal uppfyller gällande emissionskrav för dagens dieselmotorer.

POWER TECH PLUS-motorn har modern 4-ventilsteknik, “common rail” insprutningssystem och variabel turbo vilket ger mycket bra respons vid snabba effektuttag. Skotaren kan med denna tekniken köras med något lägre arbetsvarv vilket resulterar i lägre ljudnivå, mindre vibrationer och lägre bränsleförbrukning.

  • ...

ROTTNE D5 - ett överlägset styrsystem

Ett maskinstyrsystem som ger god överblick över maskinens funktioner

ROTTNE D5 maskinstyrsystem är uppbyggt med CANbus-teknik och styr och övervakar motorn, transmissionen och kranen. Ett antal styrenheter är placerade på maskinen i närheten av funktionen som de ska styra och kommunicerar med huvuddatorn. Inställningar, övervakning och felsökning sker via pekskärmen som är monterad i armstödet. Larmindikeringar sker via ljud- och ljussignaler samt visas i klartext på displayen.

  • ...

SERVICEVÄNLIG

Hög servicetillgänglighet är en viktig faktor för en god och effektiv virkesproduktion.

Stilleståndstiden är dyrbar och det är viktigt att tiden för service och reparationer minimeras. På skotare ROTTNE F13C tar det endast några minuter att göra allt åtkomligt på dragaren. Motor och transmission frilägges enkelt genom att motorhuven fälls framåt och hytten tippas åt sidan. Främre och bakre bukplåt har gångjärnsinfästning under framaxeln och öppnar hela undersidan.

  • ...

HYTT - med hög komfort

Den nyutvecklade hytten har en modern design där föraren verkligen sitter i centrum.

De stora rutorna och den låga instrumentlinjen ger en mycket god sikt såväl i närområdet som uppåt. Hytten har full ståhöjd, är rymlig och välisolerad med låg ljudnivå. Hytten är försedd med ett flertal förvaringsfack samt värmeskåp för matlåda. Klimatanläggningen med filter för både friskluft och recirkulationsluft har hög fläktkapacitet och 16 luftinsläpp i hyttens nedre del samt ställbart ventilationsutsläpp i taket. Skotarhytten uppfyller med god marginal de ergonomiska riktlinjerna som finns för skogsmaskiner. Som tillval kan även skotaren ha COMFORT LINE system. Detta unika hyttupphängningssystem reducerar stötar och slag och gör att körning i terräng blir betydligt mjukare.